Forside
IMG_1579
IMG_1582
IMG_1584
IMG_1589
IMG_1590
IMG_1587
IMG_1588
IMG_1585
IMG_1586
IMG_1593
IMG_1591
IMG_1592

Folkedanse Foreningen for Aarhus og Omegn, i daglig tale (FFAO) er byens ældste folkedanseforening, stiftet i 1927. 

 

Vi danser alle med hinanden, rutinerede som begyndere, for derved at give dig / jer en god oplevelse fra begyndelsen.  

 

Der er træning hver torsdag aften i sæsonen fra Kl. 19.00 til 21.15 i Festsalen i 

Folkehuset  Ankersgade 21, 8000 Aarhus C. 

Der danses fra primo september til ultimo marts i lyse og venlige lokaler, til levende og inspirerende spillemandsmusik.  

 

Påklædningen er let alm. tøj og skiftesko. evt. (dansesko). 

Foreningen holder interne arrangementer flere gange i sæsonen, bl.a. en 

”Ryste sammen fest” – ”Juleafslutning” – ”Foråret sig nærmer fest” – ”Sommerudflugt” 

Er du blevet interesseret i Folkedans?

Hos os danses der et bredt udsnit af danske folkedanse, til stor fornøjelse for medlemmerne, der torsdag efter torsdag møder op i træningslokalet, for at lære og danse disse skønne og interessante danse. Udenlandske folkedanse finder under tiden også vej til vores øvelokale. 

Dansen: 

En typisk træningsaften hos os, begynder med en Rhinlænderpolka, efterfulgt af en vals, som begge er pardanse. Så tager instruktøren over, og underviser i nogle danse, som han synes vi skal øve denne aften. Nogle af os kan måske huske det meste af dansen, mens andre måske ikke har stødt på den før, så danser vi den i små stykker, så alle kan være med. Efter en fire danse i træk, holdes en kort pause inden de næste danse øves

 

Det sociale netværk:

Midtvejs holder vi en halv times kaffepause, hvor også det sociale netværk dyrkes. Inden dansen forsætter, orienterer formanden om  foreningsforhold og kommende arrangementer, både egne men også andre foreningers arrangementer. Vi slutter kaffepausen med at synges en medlemsvalgt sang fra sangbogen.

 

Tålmodighed og kondition:

Der er tilknyttet to spillemænd til foreningen, som tålmodigt spiller de dejlige folkedansemelodier, ofte flere gange den samme reprise, når det en gang imellem kniber med at få dansetrinnene til at passe med musikken. Det vil være forkert at sige, at folkedans er pærelet, omvendt er der rigtig meget til hjernen og masser af fysisk udfoldelse til kroppen. Det er ikke umuligt, at man tabe nogle kilo i løbet af sæsonen, og får sig en rigtig god kondition. 

 

Hjælp til nye dansere: 

Bemærk: Instruktøren underviser i trinøvelser i løbet af aftenen, når der opstår behov for dette, så nye medlemmer kan føle sig trykke i dansen. Ydermere hjælper de rutinerede dansere gerne de nye dansere, for derigennem at give dem en god danseoplevelse. 

Afslutning:

Efter en masse god dans, afsluttes der med en medlemsvalgt sang foran musikken, og man går fysisk træt hjem, men med et beriget og selvtilfreds sind, og glæder sig til, at det igen bliver torsdag aften. 

 

Hvad sker efter sæsonen: 

I sommermånederne arrangerer folkedanseforeningerne ”Sommerdans” forskellige steder i og omkring Århus, Randers, Djursland, Silkeborg, Skanderborg, Horsens og Odder. Man kan således vedligeholde sin folkedans, ved at deltage i disse arrangementer, hvor  man ikke behøver at tilmelde sig, men betaler typisk 30 – 40 kr. for at deltage i dansen, som varer 2½ til 3 timer. Man behøver altså ikke, at ligge stille hele sommerperioden, for der er nok af arrangementer, hvis man har lyst. 

 

Landsstævne: 

 ”Folkedans Danmark”, som Landsforeningen hedder i dag, afholder et landsstævne et eller andet sted i Danmark, i år 2019 er det f.eks. i Varde, hvor flere hundrede folkedansere mødes i en lille uge og danser og oplever et fantastisk samvær gennem dansen. Her kan man deltage i Opvisninger, Workshops og Udflugter, samt dans i 2 haller fra kl. 20.00 til 24.00 hver aften. 

Det sociale samvær i FFAO: 

I FFAO tager vi godt imod nye medlemmer. Vi sørger for at undgå klikedannelser, ved at invitere nye medlemmer med til bords sammen med vores rutinerede FFAO medlemmer, som oplyser og vejleder dem i foreningens forhold. Vi giver dem ret til at prøve at danse folkedans et par aftener uden betaling, så de derved  kan vurdere, om folkedans er noget for dem, før de evt. melder sig ind i foreningen. 

I maj – juni måned arrangerer vores festudvalg en sommerudflugt med bus, til et eller andet sted i Jylland, hvor vi oplever noget sammen og spiser middag undervejs. Udflugterne er vældig populære, og alle foreningens medlemmer deltager med glæde. 

Interne fester har vi flere af. ”Ryste sammen festen” i sept. – okt. hvor nye medlemmer kan lære foreningen bedre at kende. Her hygges, spises og danses evt. til lidt underholdning og man får en rigtig god oplevelse med sig hjem. ”Juleafslutningsfesten” er en fest for medlemmerne, samt gæster fra andre folkedanseforeninger, og markerer årets danseafslutning. Traditionelt hos os bliver der danset, læst julehistorie, trukket lotteri og serveret et stort kaffe/kagebord for alle. ”Foråret sig nærmere festen” foregår i feb. – marts måned og markerer foråret og lysets komme. Denne fest ligner i nogen grad ”ryste sammen festen”, og er også kun for FFAO’s medlemmer.